Kültürlerarası İletişim, Sanat Yoluyla Barışı İnşa Etmek Uluslararası Küresel Barış Konferansına katıldık.

#Haberler


Tüm dostlarımızın bildiği üzere, “Barış” vakfımızın yola çıkış nedenidir. Bu yıl Rotaryenler tarafından düzenlenen Barış Konferansı, sanal ortamda gerçekleşti. 

12-13 Aralık tarihlerinde Yeniköy Rotary ve Rotaract Kulüpleri tarafından düzenlenen uluslararası konferansın “Kültürlerarası İletişim / Sanat Yoluyla Barışı İnşa Etmek” başlıklı paneline, Barış İçin Müzik Vakfı ekibinden Samuel Matus katıldı. Bu oturumda ayrıca  Aylin Dilaver, Karim Wasfi ve Mert Fırat gibi değerli isimler  konuşmacı olarak yer aldılar. Samuel Matus konuşmasında Barış İçin Müzik Vakfı’nın, programında barışı bir zorunluluk olarak ele aldığını, çocukların oluşturduğu orkestralarda müzik çalışması ile birlikte, değerler üzerinde de durulduğunu belirtti. Vakfın, çocukların kendilerini ve birbirlerini sevmelerini, birlikte çalışma, uyum ve dayanışma içinde olmalarını önemsediğini, çocukların ve gençlerin sanat aracılığıyla  kendi iç barışlarıyla buluşmasını desteklediğini de vurguladı. Ve “..En azından on beş dakika Mozart dinlemek harika ilhamlar verebilir!.. ” diyerek herkesi güzelliği aramaya davet etti. 


barış için müzik