İKSVnin sanat eğitimi politikalarının geliştirilmesiyle ilgili yayınladığı raporda Barış için Müzik örnek olarak gösterildi


İKSV’nin kültür politikaları kapsamında yayınladığı “Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek” başlıklı raporda Barış için Müzik Vakfı örnek olarak gösterildi. Rapor, ulusal düzeyde bir sanat eğitimi politikası geliştirilmesine ve bu politikanın kültür ile eğitim alanlarının önceliklerinden biri haline getirilmesinin gerekliliğine odaklanıyor. Raporda, sanat eğitimi politikasında kurumlar, kişiler ve kuruluşlar arasındaki işbirliklerinin öneminin vurgulandığı bölümde, Barış için Müzik Vakfı’nın oluşturduğu eğitim modeli örnek gösterilerek, kurumun İKSV ve El Sistema Venezuela ile olan ortaklıklarından bahsediliyor.


barış için müzik