BARIŞ İÇİN MÜZİK EL SİSTEMA TÜRKİYE


Tanım: 
BARIŞ İÇİN MÜZİK EL SİSTEMA TÜRKİYE çocuk orkestra, koro ve diğer müzik topluluklarının Türkiye’ye yayılmasını hedefleyen alternatif bir eğitim programıdır. Ortak değerler ve ilkeler doğrultusunda orkestralar kurulur. Program yürütücüsü BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI’dır ve VAKFIN ortak değerleri, ilkeleri doğrultusunda kurulan orkestralar işbirliği içinde çalışmalarını sürdürür.

Ortak Değerler:
BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI olarak,
 • Barışın zorunluluğuna,
 • Başka bir dünyanın mümkün olduğuna,
 • Sanatın iyileştirici gücüne,
 • Çocuk ve gençlerin potansiyeline,
 • Fırsat eşitliği yaratmanın gerekliliğine,
 • Rekabete değil ortak hedeflerde birleşmeye

inanıyoruz.

Amaç:
Mümkün olduğu kadar fazla çocuğun sanatsal yaşama katılım hakkı önündeki engelleri kaldırarak barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmak. Bilinçli, özgürlükçü, engel tanımayan, adil, barışçıl ve insan haklarına dayanan ortak bir yaşam alanı oluşturmak. 

Hedef: 2016-2020
BARIŞ İÇİN MÜZİK EL SİSTEMA TÜRKİYE kapsamında 2020 yılına kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde kurulacak orkestra ve korolar aracılığıyla 10.000 çocuğa ulaşabilmek ve farklı şehirlerde oluşan bu toplulukların katılımıyla 2020 yılında ULUSAL ÇOCUK ORKESTRA VE KOROSUNUN temelini atmak.İlkeler:
 1. Sosyal değişim ve barışa giden yolda müzik etkili ve eğlenceli bir araçtır.
  • Çocuklara birlikte müzik yapma olanağı sağlayarak onların sosyal gelişim ve değişimlerine destek olmak.
  • Önce bireysel sonra toplumsal gelişimin önemini kavramak
  • Dayanışma ruhunun sürekliliği dahilinde “öğrenme” süreci sonrasında “öğretme” rolünü üstlenme
  • Çocuklarda önce heyecan ve tutku duygularının uyandırılması sonra müzikal tekniklerin geliştirilmesini sağlamak
  • “Eğlenme”nin sürecin temel taşlarından biri olduğunu hatırlamak
 2. BARIŞ İÇİN MÜZİK EL SİSTEMA TÜRKİYE kapsayıcı olmayı ve mükemmele ulaşmayı hedefler.
  • Mümkün olduğunca fazla çocuğa ulaşmak temel amaçtır.
  • Çocuklarda yetenek arayışına girilmez.
  • İhtiyacı olan çocuklara gereken donanım sağlanır.
  • Her zaman kapasitenin zorlanması hedeflenir.
  • Öğrencilerde liderlik ruhunun ortaya çıkmasına yardımcı olunur ve zamanı geldiğinde öğrenciler öğretme rolünü üstlenmeye teşvik edilir.
  • Kapıları herkese açık olan bu eğitim programında her çocuğun kendi temposunda ilerlemesine olanak verilir ve mükemmeli hedefleyeceği bir yol gösterilir.
 3. Ücretsiz ve herkese açıktır.
  • Fırsat eşitliği sağlamak ortak değerlerden biridir.
  • Çok sesli müziği tabana yaymak amaçtır.
 4. Barış için Müzik atölyeleri, dostluğun, dayanışmanın ve güvenin temel olduğu, her çocuğun sevgi ve mutlulukla orada olmaktan keyif aldığı ve kendini ait hissettiği yerlerdir. Kapıları daima çocuklara, mahalle sakinlerine ve velilere açık olan bu atölyeler sosyal bağların geliştiği ortak yaşam alanlarıdır.
 5. Yoğun ve disiplinli çalışma
  • Çocuklar okul dışı zamanlarının büyük bir kısmını bir arada geçirerek haftanın altı günü en az dört saat bir arada çalışır.
  • Provalar etkin, tempolu, titiz ve disiplinli bir şekilde gerçekleştirilir. Bu sayede uzun süreli çalışmalara dayanıklı olma, kişisel sorumlulukların yerine getirilmesi ve en önemlisi sağlam bir çalışma etiğine sahip olma özellikleri güçlendirilir. 
 6. Sürekli performanslarla eğitimin desteklenmesi
 7. Grup çalışmaları ve orkestraların varlığı birlikte öğrenme, grup deneyimi ve grup dinamiğine dayanır. Grup çalışmaları kişiselleştirilen ilgiyle dengelenir. Orkestra mikro bir toplum modelidir. Bu model içinde yer alan kişiler arasında bir rekabet atmosferi yerine sağlam bir dayanışma duygusu hakimdir.
 8. Bütünsel gelişme. Atölyelerdeki herkes farklı görevler üstlenir ve öğrencilerle ilişkilerinde pek çok rolü üstlenirler. Eğitmenler aynı zamanda, sanatçı, öğretmen, öğrenci, dünya vatandaşı rollerini üstlenme sorumluluğu ile öğrencilerin bütünsel gelişimlerinde rol oynarlar. Atölye çalışmalarında eğitmenler sanatçı, öğretmen, öğrenci, dünya vatandaşı rollerini üstlenme sorumluluğu ile öğrencilerin bütünsel gelişimlerinde önemli rol oynar.
 9. Sürdürülebilirlik bu alternatif eğitim anlayışının olmazsa olmazıdır.
 10. Ailelerin ve sosyal çevrenin desteği yani katılımı sürecin işlemesinde önemlidir. Öğrencisinden, eğitmenine, velisinden, mahalle sakinine kadar herkesin ortak amaçta birleşmesi ve dayanışma içinde olması sağlanmalıdır.
barış için müzik