Değerlerimiz


Barış için Müzik Vakfı olarak,
 
Barışın zorunluluğuna,
 
Başka bir dünyanın mümkün olduğuna,
 
Sanatın iyileştirici gücüne,
 
Çocuk ve gençlerin üretme potansiyeline,
 
Fırsat eşitliği yaratmanın gerekliliğine,
 
Ortak hedeflerde birleşmeye
 
inanıyoruz.
 
Bu değerler doğrultusunda,
 
Mümkün olduğu kadar fazla çocuğun
sanatsal yaşam hakkı önündeki engelleri kaldırmayı,
 
Barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmayı,
 
İnsan haklarını temel alarak, bilinçli, özgürlükçü,
adil, kimlikli genç bireylerle
ortak yaşam alanları oluşturmayı,
 
Genç bireylerin sanat aracılığıyla hem kendilerinde
hem de toplumda olumlu dönüşümler yaratmalarına
olanak sağlamayı
 
amaçlıyoruz.
 
barış için müzik