Danışma Kurulu

Ahmet Uluğ
Ayşe Bulutgil
A. Mahmut Abra
A. Ömür Bozkurt
B. Emre Omacan
Behiç Ak
Dori Kiss Kalafat
Fatma Okan
Gönül Hızıroğlu
K. Sibel Hamzaoğulları
M. Özalp Birol
Mehmet Kocaoğlu
Özlem Ece
Sadife Karataş Kural
Ş. Gözde Sivişoğlu
Yeşim Gürer Oymak
barış için müzik