Covid19  ve Türkiyede STKların durumu

#Haberler

 


Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), tüm dünyayı pek çok alanda olumsuz yönde etkileyen sağlık krizinde, sivil toplum kuruluşlarının da ciddi bir darbe aldığına ve bu oluşumların ayakta kalabilmeleri için nelere ihtiyacı olduğuna dikkat çekmiş.

 
https://www.tusev.org.tr/tr/duyurular/covid-19a-yonelik-alinan-tedbirler-ekseninde-turkiyede-sivil-toplum-kuruluslarinin-durumu#.XoMS14U7Yu0
 


barış için müzik