Barış için Müzik Programı

Başvuru Yap


Barış için Müzik Programı, toplumsal amaçlarla hareket eden,  çocuk ve gençlere kendilerini kişisel, entellektüel, ruhsal, sosyal ve profesyonel alanlarda müzik aracılığıyla geliştirme fırsatı sunar. Diğer bir deyişle odak noktası nitelikli bir şekilde yapılan kolektif müzik çalışması aracılığıyla orkestra üyelerinin kişisel gelişimlerini ve toplumun sosyal gelişimini desteklemektir.
 
Barış için Müzik Programı orkestralar, korolar ve akordeon sınıfları olmak üzere üç  ayrı alanda döngüsel bir yapı ile şekilleniyor.
 
 
Akordeon Grubu ve İlk Adım Grubu: 7 yaş ve üzeri,  müzik bilgisi başlangıç düzeyinde olan, enstrüman ile yeni tanışan bireyler,
 
Çocuk Orkestrası: 7-15 yaş üzeri, müzik bilgisi orta seviyede ve daha önce enstrüman ile tanışmış ve  İlk Adım Orkestra programını tamamlayan  bireyler,
 
Oda Müziği Toplulukları: 7-15 ve üzeri, belli bir müzik seviyesine ulaşmış, gelişimini sürdürmek isteyen ve Çocuk Orkestrası programını tamamlayan bireyler yer alır.
 
Koro: 15 Yaş ve üzeri, müzik bilgisi başlangıç düzeyinde olan, koro deneyimi olmayan/olan genç bireyler, 4 farklı partisyon (Soprano, Alto, Tenor, Bas) ile koro çalışmalarına katılır.
 
Her grupta dersler, bireysel ve grup olmak üzere haftada altı gün 14:00-20:00 saatleri arasında işlenir.
 
Derslere katılan her bireye, Müzik ekibi ile bire-bir yapacağı görüşme sonrasında bir enstrüman emanet edilir.
 
Programın döngüsel yapısı içinde İlk Adım Grubuna dahil olan birey, aldığı müzik bilgisi ile Çocuk Orkestrası’na geçer, müzik seviyesinin ilerlemesi ile oda müziği topluluklarında devam edebilir. Bu seviyeye ulaşan her üye, İlk Adım ve Çocuk orkestra üyelerine liderlik edebilir.
 
Orkestra Faaliyetleri
Orkestra  etkinlikleri belirli sanatsal ve müzikal hedeflere ulaşmak amacıyla planlanıp, halka açık gösterilerle paylaşılacaktır. Bu etkinlikler, orkestra üyelerine senfonik repertuvarın sunduğu belirli teknik ve müzikal hedefleri başarma imkanı sunmanın yanı sıra, her yeni aşama ile müzisyen bireylerin dirençlerini, takım çalışmalarını, ve sorumluluk duygularını geliştirici rol oynayacaktır.
 
Enstrüman Dersleri  (workshop): Uygulama çalışmaları orkestranın her enstrüman grubuyla ayrı olarak gerçekleştirilir (örneğin birinci kemanlar, ikinci kemanlar, viyolalar, vb.), ve repertuvarın hazırlanması için gerekli tüm detaylar üzerinde durularak devam ettirilir. Bu çalışmalar müzikal direktörlerin rehberliğinde her grubun esas (kendi) eğitmeni tarafından verilir.
 
Grup Çalışmaları: Bu çalışmalarda bir ya da birden fazla enstrüman grupları (örneğin yaylı, tahta, bakır, perküsyon), orkestral bütünlük sağlanmaksızın farklı teknik ve müzikal yaklaşımları birleştirmek adına çalışma yapar. Bu aktivite orkestra şefi veya grup eğitmeni eşliğinde gerçekleşir.
 
Provalar: Provalarda tüm orkestra grupları bir araya gelir ve şef liderliğinde konser hazırlıkları gerçekleştirilir.
 
Konserler: Konserler, orkestranın sanatsal çalışmasının gerçekleştirildiği, müzikal ve teknik başarıların sergilendiği, ve orkestra çalışmalarının meyvelerinin toplumla (seyirciyle) paylaşıldığı aktivitelerdir. Bu sebeple konserler, bu orkestranın direk olarak toplumun geniş bir kesimiyle buluşmasına, müzik yoluyla barış ve umut mesajı vermesine olanak sağlar. Bu sayede orkestranın üyeleri birer iyi niyet elçisi olarak topluma ilham veren bireyler haline gelirler.
 
Başvuru alma
Her yıl, Eylül ayının ilk iki haftası içinde başvurular alınır.
Başvuru süresi o yıl alınabilecek öğrenci sayısına, kapasiteye bağlı olarak belirlenir. 
Başvuru için web sitesinde yer alan “Başvuru Formu”nun doldurulması ya da öğrenci işleri birimine müracaat edilerek “Başvuru Formu” doldurulması gerekmektedir.
Bununla birlikte yıl içinde devam eden programa kapasite uygunluğuna göre yayınlanacak ara dönemlerde öğrenci alımı yapılabilir.
 
Başvuru Değerlendirme ve yerleştirme
Seçme sürecinin öncelikli amacı gereklilikleri yerine getiren ve sunulan aktiviteler içerisinde yer almak isteyen tüm katılımcılara orkestra kurulmasının bir parçası olma fırsatını sunmaktır.
 
Barış için Müzik ekibinden oluşan bir komisyon, her başvuru sahibi ile bire-bir görüşme gerçekleştirir. Bu görüşme de adayın Barış için Müzik Programına devam etme uygunluğu, hangi enstrümanla eşleşeceğine değerlendirilir, karşılıklı mutabık kalınarak adayın başvuru alınır.
 
Tüm görüşmeler tamamlandığında başvuru yapan herkesin alınması hedef olmakla birlikte imkân ve kapasiteler dahilinde alınacak öğrencilerin  yaş, cinsiyet ve yakın çevre ikame durumlarına bakılabilir.
 
Şöyle ki, yerleştirme kararı alınırken, 
7-15 yaş arası %80, 
15+ yaş üzeri %20’sini,
kız-erkek öğrenci dağılımının yarı yarıya oluşturmasına, yaşadığı yerin yakınlığına, sosyal aktivitelere erişiminde kısıtlılığına dikkat edilir.
 
Haftalık Ders Planı
Haftanın altı günü, Pazartesi-Cumartesi günleri 14.00-20.00 arası bireysel ve grup derslerden oluşuyor.
 
Enstrümanlar
Akordeon
Yaylılar,  Keman, Viyola, Çello, Kontrbas
Tahta Üflemeliler, Flüt, Klarnet, Obua, Fagot 
Bakır Üflemeliler, Trompet, Trombon, Korno, Tuba
Perküsyon: Büyük Kasa, Timpani, Silofon, Tumba, Bateri, Zil, Üçgen, Bongo, Marakas.  Perküsyon grubunda yer alan enstrümanları her üye dönüşümlü olarak çalışır.
 
 
Barış İçin Müzik Vakfı Orkestralar Sistemi Kuralları
Barış İçin Müzik Vakfı Orkestralar sisteminin; devamlılığı ve bir bütün içerisindeki gelişimini sağlamak amacıyla belirlenmiş kuralları vardır. Tüm orkestra üyelerinden bu kurallara uymaları ve saygı göstermeleri beklenir. En basit halleri ile kurallar şöyle sıralanabilir;
 • Kurumdaki herkese, her bir çalışma arkadaşına, kişiye ve topluma karşı saygılı bir tutum sergilemek.
 • Derslere, atölyelere, bölüm çalışmalarına, provalara, konserlere ve orkestra tarafından düzenlenen herhangi bir başka aktiviteye zamanında gelinmelidir. Herhangi bir izin ihtiyacı ya da gecikme durumu orkestra koordinasyonu tarafından kayıt altına alınarak onaylanmalıdır.
 • Vakıf içerisinde bulunan süre içerisinde tek hedefin öğrenmek için çalışmak olduğu unutulmamalı, sadece hedefe yönelik çalışarak zaman geçirilmelidir.
 • Derslerde, atölyelerde, bölüm çalışmalarında, provalarda ve konserlerde geliştirilen bütün sanatsal ve müzikal aktivitelere katılması zorunludur.
 • Yapılan tüm çalışmalarda ihtiyaç olan materyaller öğrencide bulunmalıdır. (Notalar, kağıt, kalem, enstrüman yan ürünleri v.b.)
 • Orkestra bölümlerinde yer alan bireysel çalışmalarda disiplini korumak. Böylelikle bağlı bulunduğu müzikal ailenin (Yaylı, Tahta Üflemeliler, Bakır Üflemeliler, Perküsyon) teknik gelişimi de sağlanmış olmalıdır.
 • Dersler, atölyeler, bölüm çalışmaları, provalar ve konserler süresince cep telefonları mümkün ise kapalı, aksi halde sessiz konumda tutulmalıdır ve acil ihtiyaçlar dışında kullanılmamalıdır.
 • Kişisel eşyaların ve her koşulda enstrüman ve nota sehpalarının korunmasında dikkatli olmak, aynı zamanda orkestranın sanatsal ve müzikal gelişimindeki aktiviteler için gerekli olan bütün materyallere sahip olmak.
 • Derslere, atölyelere, bölüm çalışmalarına ve provalara yiyecek ve içecek getirmek yasaktır.
 • Çalışmaların yapıldığı tüm alanları temiz, düzenli ve uygun şartlar içerisinde bırakmak.
 • Sanatsal ve müzikal faaliyetlere vakıf tarafından belirlenen kıyafet seçimine uygun giyinmek,
 • Orkestra faaliyetlerinin gerçekleştiği yerdeki genel normlara uymak.
 • Emanet verilen enstrümanlara özenli davranmak bakımlarını yapmak.
 
Orkestra üyelerinin tümünden beklenen ve gerçekleştirmeleri gereken davranışlardır.
barış için müzik