Barış için Müzik, İstanbul ve dünya şehirleri içinde örnek sosyal değişim projesi olarak gösterildi


2014 yılında, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü birkaç ay süren bir araştırma ve değerlendirme sonucu İstanbul’da dönüşüm yaratan bir kültür projesi olarak Barış için Müzik’i gösterme kararı aldı. Bu kararla bağlantılı olarak Dünya Şehirleri Kültür Forumu (World Cities Culture Forum) “Dönüşüm Yaratan Kültür Projeleri Yıllık Raporu”nda Barış için Müzik’e ilk sırada yer verdi. Raporda Tutunan Topluluklar başlığı altında dizilen projelerin ilk sırasında Barış için Müzik yer alıyor. Barış için Müzik’in oluşturduğu eğitim programının Edirnekapı bölgesinde yaşayan dezavantajlı gençlerin kültür ve sanat aracılığıyla topluma dahil olmasını, onların toplumla daha güçlü bağlar kurmasını sağladığı ayrıca sürdürüldüğü bölgeye pek çok olumlu etkisi olduğu belirtiliyor.


barış için müzik