Franka Verhagen, Rubén Cova ve Haziran ayında da bizimle birlikte olan Ron Alvarez Ekim ayında konuğumuzdu. Her biri müzisyen, şef ve El Sistema’nın uzman eğitmenleri olan konuklarımız, öğrencilerle şeflik, eser analizi, orkestra duyma çalışmaları gerçekleştirdi. Barış için Müzik eğitmenlerine, öğrencilere yaklaşım ve genel koordinasyon ekibine genel işleyiş, müfredat ve tanıtım faaliyetleri üzerine seminerler veren uzmanlar orkestralarla eser provaları ve asistan eğitmenlerle ustalık sınıfları da gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz büyük bir heyecanla 10. yıl konserine El Sistema eğitmenleriyle birlikte hazırlandı. El Sistema Venezuela ile verimli işbirliklerimiz devam edecek.


barış için müzik