Değerlerimiz

İnsan Hakları


Bütün insanlar insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme, kendini gerçekleştirme ve toplumsal yaşama katılma hakkına sahiptir.
 

Sosyal Sorumluluk


Herkesin birbirine, sosyal olarak gelişebilmesi, potansiyelini ortaya çıkartabilmesi için yardım etmesi ve diğerlerinin insani bütün haklarına saygı duyup koruması sonucunda daha iyi bir toplum oluşur.
 

Ruhsal Zenginlik


Ruhsal zenginlik, duygusal güç, zorlu yaşam koşullarının üstesinden gelebilmek için gereken bir anahtardır.
 

Genç İnsanlara İnanç


Etkili bir eğitim , sevgiyi, onaylamayı, neşeyi ve deneyimlemeyi içermelidir. Her çocuk, sınırsız bir yeteneğe ve kapasiteye sahiptir, ve mükemmele ulaşmak için çaba göstermeye ihtiyaç duyar. “Gençliğe inanç” kavramı çalışmaların bütün yönlerini özetler niteliktedir.
 

Sürekli Gelişme


Barış İçin Müzik, gidilecek sonsuz bir yol olduğunun bilinciyle sürekli gelişme halinde olduğunu bilmektedir. Her zaman, daha fazla çocuğa ulaşmak, eğitim modellerini geliştirmek, daha güzele gitmek için uğraşmaktadır. Bu sonsuz çaba esneklik, deneyim, yaratıcılık demektir ve risk alabilmeyi, başarısızlık korkusunu yenmeyi gerektirir. Bugünün başarısızlığı gelecekteki büyümenin önünde bir engel olmaktan ziyade, gelecekteki başarılar için bir sıçrama tahtasıdır.